Proizvodi

  • Ksantan guma (XC polimer)

    Ksantan guma (XC polimer)

    Ksantan guma s jedinstvenim reološkim svojstvima, dobrom topljivošću u vodi, toplinskom stabilnošću i kiselinom i alkalijama, te raznim solima ima dobru kompatibilnost, kao zgušnjivač, suspendirajući agens, emulgator, stabilizator, može se široko koristiti u hrani, ulju, medicini i tako u više od 20 industrija, trenutno je najveća svjetska proizvodnja i ima širok raspon UPOTREBA mikrobnih polisaharida.