Proizvodi

  • Polianionska celuloza API stupnja niske viskoznosti (PAC LV API)

    Polianionska celuloza API stupnja niske viskoznosti (PAC LV API)

    Naš laboratorij je razvio proizvode PAC LV API visokih performansi i niže cijene kako bi zadovoljio zahtjeve kupaca za performansama visoke cijene.
    PAC LV odgovara API stupnju i koristi se za bušenje na moru i dubokim kopnenim bušotinama.U tekućini za bušenje s niskim sadržajem krutine, PAC može značajno smanjiti gubitak filtracije, smanjiti debljinu tankog isplačnog kolača i ima snažnu inhibiciju zaslanjivanja stranice.